Eindtermen assistentopleiding

[Regeling vervallen per 01-07-2004.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 01-08-1996 t/m 30-06-2004

Eindtermen assistentopleiding

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 12.3.21., eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

De eindtermen voor de in artikel 7.2.2., eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs bedoelde assistentopleiding worden vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

De bijlage, bedoeld in artikel 1, ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 januari 1996

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Naar boven