Vaststelling beschikbaar budget 1996 Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologiestimulering internationale programma’s

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 04-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-02-1996.
Geldend van 01-02-1996 t/m 10-06-2005

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk WJA/JZ95085312
Identificatienummer BWBR0007876
Rechtsgebied Onderwijsrecht
Overheidsthema Onderwijs en wetenschap

Opmerking

Regeling ook ingetrokken bij Stcrt. 2005/120, inwerkingtreding 26 juni 2005.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-02-1996

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
11-06-2005 Intrekking-regeling 01-06-2005 Stcrt. 2005, 109 WJZ5028518 01-06-2005 Stcrt. 2005, 109
01-02-1996 Nieuwe-regeling 29-01-1996 Stcrt. 1996, 21 WJA/JZ95085312 29-01-1996 Stcrt. 1996, 21
Naar boven