Vaststelling vergoedingen vakbekwaamheidsexamens Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-02-1996 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Financiën van 26 januari 1996, nr. BGW 96-157M, tot vaststelling van vergoedingen voor gecommitteerden vakbekwaamheidsexamens Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Een gecommitteerde als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Regeling examens assurantiebemiddeling 1991, ontvangt voor het bijwonen van een examen:

  • a. een vergoeding van:

    f 269,‐ per examendag die meer dan 4 uren omvat

    f 141,‐ per examendag die minder dan 4 uren omvat;

  • b. een vergoeding van de reiskosten, hetzij op basis van 1e klasse openbaar vervoer, hetzij bij gebruik van een privé-vervoermiddel op basis van het door het Verbond van Verzekeraars in Nederland hiervoor gehanteerde tarief.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Regeling vergoedingen gecommitteerden vakbekwaamheidsexamens Wet assurantiebemiddelingsbedrijf van 9 februari 1995, nr. BGW95-307M, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,
namens deze,
de

Directeur Binnenlands Geldwezen

,

L.C.F.A.J.S. de Leur

Naar boven