Wet geneesmiddelenprijzen

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 19-03-2020.
Geldend van 19-03-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 19-03-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Tijdelijke beleidsregels maximumprijzen geneesmiddelen in verband met gedelegeerde verordening 2016/161
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 19-03-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2007 Wijziging 08-02-2007 Stb. 2007, 93 29359 18-06-2007 Stb. 2007, 227
14-12-2001 Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 610 27871 29-11-2001 Stb. 2001, 610 Inwtr. 1
23-02-1996 Nieuwe-regeling 25-01-1996 Stb. 1996, 90 24266 09-02-1996 Stb. 1996, 110
23-02-1996 Nieuw 25-01-1996 Stb. 1996, 90 24266 09-02-1996 Stb. 1996, 110

Opmerkingen

  1. Artikel 2, derde lid, tweede volzin, werkt terug tot en met 1 januari 1999.1)
Naar boven