Aanpassing bedragen reis- en verblijfkosten leden Eerste Kamer

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m 31-01-2005

Aanpassing bedragen reis- en verblijfkosten leden Eerste Kamer

Gelet op artikel 19 van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer (Stb. 1995, 291) luiden de bedragen bedoeld in artikel 17 en artikel 18, tweede lid, van evengenoemde wet als volgt:

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Artikel 17

Vanaf 1 januari 1996 bedraagt de vergoeding van de reiskosten op jaarbasis f 7.800. (Vergoeding van autokosten van f 0,60 per kilometer op basis van 13.000 km per jaar.)

Artikel 18, tweede lid

Vanaf 1 januari 1996 bedraagt de vergoeding van de verblijfkosten op jaarbasis als volgt:

0 km

f 412

10 km

f 4.120

75 km

f 8.240

150 km

f 13.390.
De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Naar boven