(Nadere) vaststelling van de bedragen die verschuldigd zijn voor handelingen ten departemente

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2003

(Nadere) vaststelling van de bedragen die verschuldigd zijn voor handelingen ten departemente

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 2, lid F van de Wet op de Kanselarijrechten van 1 november 1948, Stb. I 481;

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De bedragen die betaald moeten worden voor onderstaande handelingen, die te zijnen departemente worden verricht, als volgt vast te stellen:

  • a. Voor bemiddeling bij het verkrijgen van documenten; € 22,69 per handeling.

  • b. Voor bemiddeling bij het verkrijgen van adressen; € 22,69 per handeling.

  • c. Voor bemiddeling bij het oplossen van financiële problemen; € 22,69 per handeling.

  • d. Voor bemiddeling bij geneeskundige onderzoeken; € 34,03 per handeling.

  • e. Voor bemiddeling bij het afleggen van examens/tentamens: € 34,03 per handeling.

  • f. Voor bemiddeling bij onderzoeken naar de welstand/vermissing van personen; € 45,38 per handeling.

  • g. Voor bemiddeling t.b.v. particuliere hulpverleningscentrales; € 34,03 per handeling.

  • h. Voor bemiddeling bij het laten legaliseren van documenten: € 22,69 per handeling.

  • i. Voor bemiddeling bij het laten verifiëren van documenten en/of gegevens; € 22,69 per handeling.

  • j. Voor bemiddeling bij het aanvragen van een visum in Nederland; € 34,03 per handeling.

  • k. Voor bemiddeling bij het aanvragen van een visum buiten Nederland: € 79,41 per handeling.

  • l. Voor het legaliseren van een document: € 10 per document.

   In deze bedragen zijn o.a. koeriers-, transport-, porto- telex-, fax- en telefoonkosten begrepen.

 • 2 De bedragen genoemd onder 1 zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

 • 3 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1996.

 • 4 Met het inwerking treden van dit besluit wordt mijn beschikking van 9 september 1991, DAZ/RW-39765 ingetrokken.

Afschrift van deze regeling, die in de Staatscourant zal worden geplaatst, wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan de Chef van de Centrale Directie Financieel-Economische Zaken van dit Ministerie.

’s-Gravenhage, 14 december 1995

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

H.A. F. M. O. van Mierlo

Naar boven