Vaststelling formulier autorisatie sociaal-fiscaal nummer

[Regeling vervallen per 13-11-2009.]
Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 11-01-1996 t/m 12-11-2009

Vaststelling formulier autorisatie sociaal-fiscaal nummer

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 66, 68f, en 79b van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-11-2009]

Het formulier, vermeld in de bijlage bij dit besluit, is een formulier als bedoeld in de artikelen 66, 68f en 79b van het Besluit GBA.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-11-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 januari 1996.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 11 januari 1996

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Naar boven