Regeling aanwijzingen staten natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2006

Regeling van de Verzekeringskamer van 10 januari 1996, nr. 1.112/95-3399/4, houdende uitvoering van artikel 1, tweede lid, van het Besluit staten natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Regeling aanwijzingen staten natura-uitvaartverzekeringsbedrijf)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 2 De bijlage bij deze regeling ligt ter inzage bij de Verzekeringskamer.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzingen staten natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de Verzekeringskamer.

Apeldoorn, 10 januari 1996

Verzekeringskamer,

voorzitter bestuur

,

Dr. A.J. Vermaal

lid bestuur

,

Drs. P.J.C. Keizer

Terug naar begin van de pagina