Wijzigingsbesluit Voertuigreglement (invoeringsvoorschriften Wegenverkeerswet 1994 mbt bepaalde motorrijtuigen en aanhangwagens)

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 07-02-1996 t/m 30-04-2009

Besluit van 3 januari 1996, houdende nadere invoeringsvoorschriften Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot bepaalde motorrijtuigen en aanhangwagens

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 juli 1995, nr. RV 199546, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 73, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 66 van de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 15 augustus 1995, nr. WO9.95.0347);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 december 1995, nr. RV 210327, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Tot het tijdstip waarop artikel 36 van de Wegenverkeerswet 1994 voor wat betreft aanhangwagens in werking treedt, dient, in afwijking van artikel 72, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, voor aanhangwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg waarvoor geen kenteken is opgegeven dan wel dient te zijn opgegeven, een keuringsbewijs te zijn afgegeven.

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Ingetrokken worden:

  • a. de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 22 december 1994, nr. HW/RV 189127 (regeling houdende nadere invoeringsvoorschriften Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot aanhangwagens), Stcrt. 248;

  • b. de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 februari 1995, nr. HW/RV 192521 (regeling houdende nadere invoeringsvoorschriften Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot bepaalde motorrijtuigen), Stcrt. 46;

  • c. het koninklijk besluit van 31 oktober 1995, nr. 95.005675.

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 januari 1996

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de zesde februari 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven