Criteria voor praktijkplaatsen in het secundair beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2015.]
Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 23-12-1996 t/m 31-07-2015

Criteria voor praktijkplaatsen in het secundair beroepsonderwijs

De 22 landelijke organen beroepsonderwijs hebben de criteria vastgesteld die dienen ter beoordeling van praktijkplaatsen in het secundair beroepsonderwijs. De criteria gelden voor zowel de beroepsbegeleidende (voorheen leerlingwezen) als voor de beroepsopleidende (voorheen mbo) leerweg. Vanaf 1 januari 1997 kunnen bestaande leerbedrijven en bedrijven die in de toekomst leerlingen willen opleiden een overzicht opvragen van de criteria. Aan de hand van deze criteria stellen de landelijke organen op 1 mei 1997 de lijst van erkende leerbedrijven samen.

Het formuleren van criteria voor leerbedrijven vloeit direct voort uit de taken van de landelijke organen, zoals die zijn vastgelegd in de Wet Eudcatie en Beroepsonderwijs (WEB). In de wet worden de landelijke organen, die per bedrijfstak of groep van bedrijfstakken zijn georganiseerd, aangewezen om de kwaliteit van leer- en stagebedrijven te beoordelen. In het kader van de wet zijn uitsluitend de erkende leerbedrijven bevoegd tot het verzorgen van beroepspraktijkvorming – het leren van het beroep in de praktijk. Daarmee beoogt de wet de kwaliteit van de praktijkcomponent van de opleidingen in het secundair beroepsonderwijs verder te verbeteren.

Gezien de naderende deadline van 1 mei 1997 vereist opname in de lijst van erkende leerbedrijven tijdig overleg met het desbetreffende landelijk orgaan. Tevens bestaat de mogelijkheid om – bij het aanbieden van verschillende opleidingen – erkenning te krijgen van meer dan één landelijk orgaan beroepsonderwijs.

De landelijke organen beroepsonderwijs zijn opleidings- en trainingsorganisaties van de verschillende bedrijfstakken. Elk landelijk orgaan heeft een aantal wettelijke taken die zijn vastgelegd in de WEB. Een van de kerntaken is het verzorgen van beroepspraktijkvorming. Daarnaast ontwikkelt het landelijk orgaan de kwalificatiestructuur voor het secundair beroepsonderwijs en verzorgt zij de externe legitimering van deelkwalificaties.

Bijlage : landelijke organen beroeps-onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2015]

ECABO Landelijk Orgaan Economische & Administratieve Beroepscategorieën

Postbus 1230

3800 BE Amersfoort

Tel 033-4613342

GOC Instituut voor de grafische- en communicatie-industrie

Postbus 347

3900 AH Veenendaal

Tel 0318-539111

INNOVAM Het opleidings- en examencentrum van de mobiliteitsbranche

Postbus 2360

3430 DV Nieuwegein

Tel 030-6087777

Intechnium Het kennis- en technologiecentrum voor de installatietechniek

Postbus 484

3440 AL Woerden

Tel 0348-437437

KOC NEDERLAND Het kenniscentrum voor uiterlijke verzorging

Postbus 1444

360 BK Maarssen

Tel 0346-592211

LOBAS Landelijke Organisatie Beroepsopleidingen Agrarische Sectoren

Postbus 601

6710 BP Ede

Tel 0318-649500

Onderwijscentrum Horeca Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Horeca, Instellingskeuken, Contractcatering en Toerisme/Recreatie

Postbus 303

2700 AH Zoetermeer

Tel 079-3711711

Opleidingscentrum SVS Opleidingscentrum voor het Schilders- en Stukadoorsbedrijf & Reclame- en Presentatietechnieken

Postbus 76

2740 AB Waddinxveen

Tel 0182-641111

OVDB Stichting Landelijk Orgaan van het Beroepsonderwijs Gezondheidszorg, Dienstverlening, Welzijn en Sport

Postbus 131

3980 CC Bunnik

Tel 030-6570244

SBW Stichting Beroepsonderwijs Weg- en Waterbouw

Postbus 279

2800 AG Gouda

Tel 0182-578200

SH&M Stichting Hout & Meubel

Postbus 394

3440 AJ Woerden

Tel 0348-420132

SOB&B Stichting Opleidingen Brood en Banket

Postbus 360

6700 AJ Wageningen

Tel 0317-424344

SOM Opleidingen Metaal

Postbus 83

3440 AB Woerden

Tel 0348-410955

OVD-Groep Stichting Landelijk Orgaan Opleidingen voor de Distributie

Postbus 331

6710 BH Ede

Tel 0318-649999

SVB Stichting Vakopleiding Bouw-bedrijf

Postbus 3011

2700 KG Zoetermeer

Tel 079-3685848

SVGB Onderwijscentrum Stichting

Vakopleiding Gezondheidstechnische Beroepen

Postbus 701

2130 AS Hoofddorp

Tel 020-6531536

SVO Opleidingen voor de Vleessector

Postbus 13012

3507 LA Utrecht

Tel 030-2717121

Vakopleiding Transport en Logistiek

Postbus 112

2400 AC Alphen a/d Rijn

Tel 0172-448606

VaPro Stichting Vakopleiding Proces-industrie

Overgoo 1

2266 JZ Leidschendam

Tel 070-3209388

VEV Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Elektrotechniek

Postbus 275

3860 AG Nijkerk

Tel 033-2479311

VOC Stichting Vakopleiding Carros-seriebedrijf

Postbus 294

2170 AG Sassenheim

Tel 0252-265265

VOC/BETEX Onderwijscentrum textiel en confectie

Keurenplein 9

1069 CD Amsterdam

Tel 020-6198888

Naar boven