Besluit inbeslaggenomen voorwerpen

Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanwijzing Dienst Landelijke service bij regelingen (LASER) als bewaarder inbeslaggenomen voorwerpen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 30-11-2012 Stb. 2012, 615 30-11-2012 Stb. 2012, 615
Wijziging 02-11-2012 Stb. 2012, 603 13-12-2012 Stb. 2012, 659 Alg. 1
01-05-2012 Wijziging 16-04-2012 Stb. 2012, 168 16-04-2012 Stb. 2012, 168
17-10-2007 Wijziging 05-09-2007 Stb. 2007, 334 10-10-2007 Stb. 2007, 386 Inwtr. 2
01-09-2002 Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 415 13-07-2002 Stb. 2002, 414
01-01-2002 Wijziging 14-09-2001 Stb. 2001, 415 14-09-2001 Stb. 2001, 415
24-05-2000 Wijziging 08-05-2000 Stb. 2000, 208 08-05-2000 Stb. 2000, 208
14-08-1998 Wijziging 26-02-1998 Stb. 1998, 504 26-02-1998 Stb. 1998, 504
01-01-1996 Nieuwe-regeling 27-12-1995 Stb. 1995, 699 27-12-1995 Stb. 1995, 699

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in werking treedt.2)
Naar boven