Besluit machtiging Minister van Defensie tot bevorderen militairen die een officiersrang bekleden

Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-03-1996 t/m heden

Besluit van 27 december 1995, houdende het machtigen van Onze Minister van Defensie tot het bevorderen van militairen die een officiersrang bekleden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 20 december 1995, nr. PAV0670/95023057;

Gelet op artikel 27, tweede lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

Hebben goedgevonden en verstaan:

[Red: onbenoemd] .

Onze Minister van Defensie te machtigen officieren beneden de rang van kapitein ter zee/kolonel te bevorderen.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 december 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling

Uitgegeven de achttiende januari 1996

De Minister van Justie,

W. Sorgdrager

Naar boven