Wijziging Totalisatorbeschikking 1993

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m heden

Wijziging Totalisatorbeschikking 1993

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op de artikelen 23, 24, 25 en 34 van de Wet op de kansspelen

Gezien het advies van de Stichting Totalisator Nederland, de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport en de Hippo Toto B.V.;

Besluiten:

Artikel II

Voor de datum van inwerkingtreding van deze beschikking op grond van de Totalisatorbeschikking 1993 verleende goedkeuring of toestemming en gegeven aanwijzingen worden aangemerkt als te zijn verleend of gegeven in overeenstemming met de Totalisator-beschikking 1993 zoals gewijzigd bij deze beschikking.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze,
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

J.F. de Leeuw

.
's Gravenhage, 27 december 1995. De

Staatssecretaris

van Justitie,
voor deze,
De plv.

secretaris-generaal

J. Demmink

Naar boven