Bekendmaking beschikbare bedrag 1996 voor uitvoering Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 01-02-1996 t/m 23-01-2004

Bekendmaking beschikbare bedrag 1996 voor uitvoering Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2 van de Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen;

Besluit:

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Voor de uitvoering van de Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen is voor het kalenderjaar 1996 beschikbaar 13.900.000 gulden.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

’s-Gravenhage, 22 december 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

directeur-generaal

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.F. de Leeuw

Naar boven