Wijziging Beschikking Sporttotalisator

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-01-1996 t/m 01-01-2005

Beschikking tot aanpassing van de Beschikking Sporttotalisator aan de Wet van 18 mei 1995, Stb. 300, tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met het instellen van een College van toezicht op de kansspelen

De Staatssecretaris van Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 21, 27c en 34 van de Wet op de kansspelen;

Besluiten:

Artikel II

[Vervallen per 02-01-2005]

Voor de datum van inwerkingtreding van deze beschikking op grond van de Beschikking Sporttotalisator verleende goedkeuring of toestemming en gegeven aanwijzingen worden aangemerkt als te zijn verleend of gegeven in overeenstemming met de Beschikking Sporttotalisator zoals gewijzigd bij deze beschikking.

Artikel III

[Vervallen per 02-01-2005]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 1995.

De

Staatssecretaris

van Justitie,
Namens de

Staatssecretaris

,
De

loco-Secretaris-Generaal

,

H.B. Greven

De

staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Namens de

staatssecretaris

,
De

Secretaris-Generaal

,

H.J.T.M. de Maat-Koolen

Terug naar begin van de pagina