Wijziging Beschikking Bank- en GiroLoterij

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m 01-01-2005

Beschikking tot aanpassing van de Beschikking Bank- en GiroLoterij aan de Wet van 18 mei 1995, Stb. 300, tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met het instellen van een college van toezicht op de kansspelen

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op de artikelen 5 en 34 van de Wet op de kansspelen en de artikelen 3a en 5 van het Kansspelenbesluit;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

[Red: Wijzigt de Beschikking BankLoterij en GiroLoterij.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Voor de datum van inwerkingtreding van deze beschikking op grond van de Beschikking BankLoterij en GiroLoterij verleende goedkeuring of toestemming en gegeven aanwijzingen worden aangemerkt als te zijn verleend of gegeven in overeenstemming met de Beschikking BankLoterij en GiroLoterij zoals gewijzigd bij deze beschikking.

Artikel III

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 1995

De

Staatssecretaris

van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
De

loco-Secretaris-Generaal

,

H.B. Greven

Naar boven