Wijziging In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m 22-12-2004

Wijziging In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 2,3,5,6,7,8,9 en 11 van het In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980;

Mede gelet op artikel 11 van de In- en uitvoerwet;

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Wijzigt de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981.

Artikel II

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

  • A Tot 1 januari 1997 kan, in het geval de overlegging van een formulier, als bedoeld in bijlage IV is voorgeschreven, gebruik worden gemaakt van het formulier, zoals vastgesteld in bijlage IV van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981, zoals deze luidde op 31 december 1995.

  • B Tot 1 januari 1997 kan, in het geval de overlegging van een formulier, als bedoeld in bijlage V is voorgeschreven, gebruik worden gemaakt van het formulier, zoals vastgesteld in bijlage V van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981, zoals deze luidde op 31 december 1995.

  • C Tot 1 januari 1997 kan, in het geval de overlegging van een formulier, als bedoeld in de bis-lijst behorend bij bijlage V is voorgeschreven, gebruik worden gemaakt van het formulier, zoals vastgesteld in de bis-lijst behorend bij bijlage V van de In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981, zoals deze luidde op 31 december 1995.

Artikel III

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze,
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

J.F. de Leeuw

Naar boven