Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 1996

Geldend van 01-01-1996 t/m heden

Besluit van 21 december 1995, tot vaststelling van de overhevelingstoeslag 1996

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 november 1995, Directie Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden, Nr. ASEA/HVI/95/0822;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen;

De Raad van State gehoord (advies van 17 november 1995, no. W12.95.0595);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 1995, Directie Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden, Nr. ASEA/HVI/95/1054;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De overhevelingstoeslag over het jaar 1996 is gelijk aan 10% van het loon van de werknemer, met een maximum van f 7735,-.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 december 1995

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de achtentwintigste december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina