Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 1996

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m heden

Besluit van 21 december 1995, tot vaststelling van de overhevelingstoeslag 1996

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 november 1995, Directie Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden, Nr. ASEA/HVI/95/0822;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen;

De Raad van State gehoord (advies van 17 november 1995, no. W12.95.0595);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 1995, Directie Algemeen- en Sociaal-Economische Aangelegenheden, Nr. ASEA/HVI/95/1054;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 december 1995

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de achtentwintigste december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven