Algemene nabestaandenwet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 69

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 8

 1. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 85

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuw 27-03-2019
samen met
09-12-2022
Stb. 2019, 144
samen met
Stb. 2022, 509
Alg. 1, Inwtr. 2
01-07-2013 Vervallen 28-03-2013 Stb. 2013, 115 33318 28-03-2013 Stb. 2013, 116 Inwtr. 3
01-01-2010 Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Alg. 4
31-12-1997 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 794 25415 24-12-1997 Stb. 1997, 795
05-02-1997 Wijziging 23-01-1997 Stb. 1997, 33 25117 23-01-1997 Stb. 1997, 33 Inwtr. 5
10-07-1996 t/m 01-07-1996 Wijziging 04-07-1996 Stb. 1996, 369 24693 04-07-1996 Stb. 1996, 369 Inwtr. 6
01-07-1996 Nieuwe-regeling 21-12-1995 Stb. 1995, 690 24169 10-06-1996 Stb. 1996, 305

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2022/509.1)
 2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel VII van de Verzamelwet Brexit in werking treedt.2)
 3. Treedt in werking behalve voor zover het betreft personen die voor 29 maart 2013 recht hebben op een halfwezenuitkering.
  Treedt in werking op 1 oktober 2013 voor zover het betreft personen die voor 29 maart 2013 recht hebben op een halfwezenuitkering.3)
 4. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.4)
 5. Artikelen 24, 26, 70, 71 werken terug tot en met 1 juli 19965)
 6. Werkt terug tot en met 1 juli 19966)
Naar boven