Algemene nabestaandenwet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 14-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 68a

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 8

  1. Wet financiering sociale verzekeringen
    Artikel 85

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 27-03-2019
samen met
09-12-2022
Stb. 2019, 144
samen met
Stb. 2022, 509
Alg. 1, Inwtr. 2
Wijziging 28-03-2013
samen met
19-06-2013
Stb. 2013, 115
samen met
Stb. 2013, 236
33318
samen met
33556
Alg. 3
02-01-2015 t/m 01-10-2013 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
01-01-2015 t/m 01-01-2012 Nieuw 19-06-2014 Stb. 2014, 238 33162 30-09-2014 Stb. 2014, 346

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2022/509.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel VII van de Verzamelwet Brexit in werking treedt.2)
  3. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2013/236.3)
Naar boven