Algemene nabestaandenwet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 17-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 38

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling II

 1. Algemene nabestaandenwet
  Artikel 29a

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2024)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 26-02-1997 Stb. 1997, 96 25047
  01-01-2015 Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 269 33801 04-07-2014 Stb. 2014, 271
  01-07-2009 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
  01-05-2008 Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 23-08-2007 Stb. 2007, 305
  01-01-2004 Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
  01-01-2002 Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682 Inwtr. 1
  31-12-1998 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 742 26239 24-12-1998 Stb. 1998, 742 Inwtr. 2
  31-12-1997 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789 Inwtr. 3
  01-08-1996 Wijziging 25-04-1996
  samen met
  24-12-1997
  Stb. 1996, 248
  samen met
  Stb. 1997, 789
  23909
  samen met
  25641
  04-06-1996 Stb. 1996, 295
  Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 690 24169 04-06-1996 Stb. 1996, 295
  01-07-1996 Nieuwe-regeling 21-12-1995 Stb. 1995, 690 24169 10-06-1996 Stb. 1996, 305

  Opmerkingen

  1. Bij Stb. 2001/625 is in artikel 68 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.1)
  2. Artikel 26 werkt terug tot en met 1 oktober 1998.2)
  3. Artikelen 1 en 38, eerste lid, werken terug tot en met 1 maart 1997. Artikel 57 werkt terug tot en met 2 oktober 1996.3)
  Naar boven