Algemene nabestaandenwet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 14-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 20

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 2. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 32

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Verwijzingen naar Afdeling I

  1. Wet beperking export uitkeringen
   Artikel XIV
  2. Controlevoorschriften Anw
   Artikel 1

  Verwijzingen naar § 2

  1. Tijdelijk besluit Bijzondere regels voor de samenloop van een militair nabestaandenpensioen en een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet
   Artikel 1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2024)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 20-12-2001
  samen met
  23-12-2010
  Stb. 2001, 692
  samen met
  Stb. 2010, 867
  27897
  samen met
  32421
  Alg. 1
  10-10-2010 Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389 Inwtr. 2
  01-07-1996 Nieuwe-regeling 21-12-1995 Stb. 1995, 690 24169 10-06-1996 Stb. 1996, 305

  Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2010/867.1)
  2. Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van Nederland.2)
  Naar boven