Wet privatisering ABP

Geraadpleegd op 22-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2023.
Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 44a

Informatie geldend op 01-07-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 9

  1. Wet privatisering ABP
    Artikelen 1, 2
  2. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
    Artikel LVII

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1998 Vervallen 24-12-1997 Stb. 1997, 768 25282 24-12-1997 Stb. 1997, 769 Inwtr. 1
Nieuw 24-04-1997 Stb. 1997, 178 24776 02-09-1997 Stb. 1997, 391

Opmerkingen

  1. Treedt in werking als fase 1 van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in werking treedt.1)
Naar boven