Wet privatisering ABP

Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2016.
Geldend van 01-03-2016 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingen ABP
WPA
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0007791
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Pensioenrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Intrekkingsregeling BZK 2004
 2. Regeling aanwijzing sectorwerkgevers
 3. Regeling beperking van het zijn van overheidswerknemer in de zin van de Wet privatisering ABP
 4. Wijzigingsbesluit Besluit bijzondere voorzieningen militair nabestaandenpensioen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 5, 74a, 105, 151a, 157, 163a, 163b, 163ca
 2. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 3. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 1
 4. Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 4
 5. Bezoldigingsregeling Commissariaat voor de Media en Stimuleringsfonds voor de pers
  Artikel: 7
 6. Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 7. Intrekkingsregeling BZK 2004
 8. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 81
 9. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 100
 10. Pensioenwet
  Artikel: 2
 11. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2014–2018
  Artikel: 18
 12. Regeling beperking van het zijn van overheidswerknemer in de zin van de Wet privatisering ABP
  Artikelen: 1, 3
 13. Regeling bijzondere ontslaguitkering politie
  Artikel: 4
 14. Regeling rechtspositie voorzitter en leden Ksa 2012
  Artikel: 8
 15. Rijkswachtgeldbesluit 1959
  Artikel: 3
 16. Rijkswet houdende schadeloosstelling en financiële voorzieningen lid van Raad van State
  Artikel: 3
 17. Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
  Artikelen: 1, 9
 18. Verhaalsregeling pensioenpremies sector Rijk bij buitengewoon verlof van lange duur
 19. WAO-conforme regeling
  Tekst: tekst
 20. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen: 1, 28
 21. Wet kaderregeling vut overheidspersoneel
  Artikel: 4
 22. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 17.4
 23. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 64
 24. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 35
 25. Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari c.q. 1 april 1996
  Tekst: tekst
 26. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen (1996)
  Artikel: II
 27. Wijzigingswet Wet kaderregeling vut overheidspersoneel (invoering regeling flexibel pensioen en uittreden voor het personeel bij de overheid en het onderwijs

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-03-2016

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 03-06-2023 Stb. 2023, 216 36067 22-06-2023 Stb. 2023, 218
Wijziging 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
t/m 01-01-2019 1) Wijziging 23-06-2021 Stb. 2021, 328 35548 23-06-2021 Stb. 2021, 328
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
t/m 01-07-2015 2) , t/m 01-10-2015 3) , t/m 01-01-2013 4) , t/m 01-01-2016 5) Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 553 34321 29-01-2016 Stb. 2016, 46
Wijziging 01-03-2014 Stb. 2014, 143
rectificatie in
Stb. 2014, 143
33658 24-03-2014 Stb. 2014, 144
Wijziging 07-02-2013 Stb. 2013, 76 33017 11-02-2014 Stb. 2014, 83
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
tot 10-10-2010 6) Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 830 32428 16-12-2010 Stb. 2010, 831
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 17-02-2010 Stb. 2010, 72 30424 17-02-2010 Stb. 2010, 73
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 18-12-2006 Stb. 2006, 707
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 01-06-2006 Stb. 2006, 297 29875 13-07-2006 Stb. 2006, 344
Wijziging 19-01-2006 Stb. 2006, 51 30104 19-01-2006 Stb. 2006, 51
Wijziging 23-02-2004 Stb. 2004, 87 29009 23-02-2004 Stb. 2004, 87
t/m 01-01-2004 7) Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 62 29257 05-02-2004 Stb. 2004, 62
Wijziging 30-05-2002 Stb. 2002, 288 28135 02-04-2003 Stb. 2003, 139
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 625 26711 03-12-2001 Stb. 2001, 608
16-11-2001 Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 537 27832 18-10-2001 Stb. 2001, 537
04-07-2001 t/m 01-07-2001 8) Wijziging 21-06-2001 Stb. 2001, 309 27674 21-06-2001 Stb. 2001, 309
01-06-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 37 26686 29-05-2001 Stb. 2001, 260
17-01-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 21 27251 13-12-2000 Stb. 2001, 21
01-01-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 628 27073 21-12-2000 Stb. 2000, 629
01-08-1998 Wijziging 02-04-1998 Stb. 1998, 228 25409 02-04-1998 Stb. 1998, 228
01-07-1998 Wijziging 23-04-1998 Stb. 1998, 290 25478 19-06-1998 Stb. 1998, 369
25-02-1998 t/m 01-01-1997 9) Wijziging 05-02-1998 Stb. 1998, 85 25469 05-02-1998 Stb. 1998, 85
01-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 768 25282 24-12-1997 Stb. 1997, 769
Wijziging 24-12-1997
samen met
24-12-1997
samen met
24-04-1997
Stb. 1997, 794
samen met
Stb. 1997, 768
samen met
Stb. 1997, 178
25415
samen met
25282
samen met
24776
02-09-1997 Stb. 1997, 391
01-08-1997 Wijziging 05-06-1997 Stb. 1997, 290 24718 05-06-1997 Stb. 1997, 290
Wijziging 15-05-1997 Stb. 1997, 252 24683 15-05-1997 Stb. 1997, 252
01-05-1997 Wijziging 24-12-1997
samen met
24-12-1997
samen met
24-04-1997
Stb. 1997, 794
samen met
Stb. 1997, 768
samen met
Stb. 1997, 178
25415
samen met
25282
samen met
24776
24-04-1997 Stb. 1997, 178
25-04-1997 t/m 01-01-1996 10) , t/m 01-08-1996 11) Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 162 24441 10-04-1997 Stb. 1997, 162
01-03-1997 Wijziging 26-02-1997 Stb. 1997, 96 25047 26-02-1997 Stb. 1997, 97
29-11-1996 t/m 01-01-1996 12) Wijziging 14-11-1996 Stb. 1996, 564 24813 14-11-1996 Stb. 1996, 564
01-01-1996 t/m 01-08-1995 13) Nieuwe-regeling 21-12-1995 Stb. 1995, 639 24205 21-12-1995 Stb. 1995, 639
Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 641 24222 21-12-1995 Stb. 1995, 641
Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 639 24205 21-12-1995 Stb. 1995, 639
28-12-1995 t/m 01-08-1995 14) Nieuwe-regeling 21-12-1995 Stb. 1995, 639 24205 21-12-1995 Stb. 1995, 639

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 11)
 2. Heeft betrekking op Artikel 12)
 3. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 213)
 4. Heeft betrekking op Artikel 24)
 5. Heeft betrekking op Artikel 2 , Artikel 105)
 6. Heeft betrekking op Artikel 26)
 7. Heeft betrekking op Artikel 107)
 8. Heeft betrekking op Artikel 108)
 9. Heeft betrekking op Artikel 49)
 10. Heeft betrekking op Artikel 24 , Artikel 46 , Artikel 51 , Artikel 53 , Artikel 66a10)
 11. Heeft betrekking op Artikel 3211)
 12. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 212)
 13. Heeft betrekking op Artikel 4813)
 14. Heeft betrekking op Artikel 6 , Artikel 10 , Artikel 11 , Artikel 12 , Artikel 13 , Artikel 14 , Artikel 15 , Artikel 16 , Artikel 25 , Artikel 26 , Artikel 27 , Artikel 28 , Artikel 29 , Artikel 30 , Artikel 31 , Artikel 46 , Artikel 5314)
Naar boven