Wet privatisering ABP

Geldend van 01-03-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingen ABP
WPA
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0007791
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Pensioenrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Intrekkingsregeling BZK 2004
 2. Regeling aanwijzing sectorwerkgevers
 3. Regeling beperking van het zijn van overheidswerknemer in de zin van de Wet privatisering ABP
 4. Wijzigingsbesluit Besluit bijzondere voorzieningen militair nabestaandenpensioen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 5, 74a, 105, 151a, 157, 163a, 163b, 163ca
 2. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 3. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 1
 4. Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 4
 5. Bezoldigingsregeling Commissariaat voor de Media en Stimuleringsfonds voor de pers
  Artikel: 7
 6. Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 7. Intrekkingsregeling BZK 2004
 8. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 81
 9. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 100
 10. Pensioenwet
  Artikel: 2
 11. Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2014–2018
  Artikel: 18
 12. Regeling beperking van het zijn van overheidswerknemer in de zin van de Wet privatisering ABP
  Artikelen: 1, 3
 13. Regeling bijzondere ontslaguitkering politie
  Artikel: 4
 14. Regeling rechtspositie voorzitter en leden Ksa 2012
  Artikel: 8
 15. Rijkswachtgeldbesluit 1959
  Artikel: 3
 16. Rijkswet houdende schadeloosstelling en financiële voorzieningen lid van Raad van State
  Artikel: 3
 17. Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
  Artikelen: 1, 9
 18. Verhaalsregeling pensioenpremies sector Rijk bij buitengewoon verlof van lange duur
 19. WAO-conforme regeling
  Tekst: tekst
 20. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikelen: 1, 28
 21. Wet kaderregeling vut overheidspersoneel
  Artikel: 4
 22. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 17.4
 23. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 64
 24. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 35
 25. Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari c.q. 1 april 1996
  Tekst: tekst
 26. Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit voorzitters waterschappen (1996)
  Artikel: II
 27. Wijzigingswet Wet kaderregeling vut overheidspersoneel (invoering regeling flexibel pensioen en uittreden voor het personeel bij de overheid en het onderwijs
Terug naar begin van de pagina