Wet privatisering ABP

Geldend van 01-03-2016 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor § 9

Informatie geldend op 01-03-2016

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

  1. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
    Artikel: LVII
  2. Wet privatisering ABP
    Artikelen: 1, 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina