Wet privatisering ABP

Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2016.
Geldend van 01-03-2016 t/m 31-12-2018

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 01-03-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Kaderwet militaire pensioenen
    Artikel: 7
  2. Wet privatisering ABP
    Artikelen: 55, 78

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 8

  1. Wet privatisering ABP
    Artikel 55

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-03-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-06-2001 Vervallen 13-12-2000 Stb. 2001, 37 26686 29-05-2001 Stb. 2001, 260
28-12-1995 t/m 01-08-1995 Nieuwe-regeling 21-12-1995 Stb. 1995, 639 24205 21-12-1995 Stb. 1995, 639

Annuleren

Naar boven