Wijziging van enige uitvoeringsregelingen

Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 04-02-1996 t/m heden

Artikel XI

Met betrekking tot gevallen waarin een S&O-vermindering heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 31 van de Wet op de loonbelasting 1964 zoals dat luidde op 31 december 1995, blijven de bepalingen van artikel 1, tweede lid, onderdelen q en r, en hoofdstuk VA van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990 van kracht naar de tekst zoals die luidde op 31 december 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen I tot en met VII, die ter inzage worden gelegd op de Directie Wetgeving Directe Belastingen van het Ministerie van Financiën.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Naar boven