Regeling inzake erkenning van door andere lid-staten verleende vergunningen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 19-07-2002 t/m 31-12-2006

Regeling inzake erkenning van door andere lid-staten verleende vergunningen

De minister van Financiën,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 7, tweede lid, aanhef en onder i en j, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 is niet van toepassing op effecteninstellingen die in een andere lid-staat zijn gevestigd tot het tijdstip waarop de Minister van Financiën de Stichting Autoriteit Financiële Markten ervan in kennis stelt dat de lid-staat waar de betrokken effecteninstelling is gevestigd de richtlijn beleggingsdiensten en de richtlijn kapitaaltoereikendheid volledig heeft uitgevoerd. Van deze inkennisstelling wordt door de Stichting Autoriteit Financiële Markten mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 december 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina