Vaststelling premiepercentages AOW, AWW, AAW per 1 januari 1996

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m 21-09-2004

Vaststelling premiepercentages AOW, AWW, AAW per 1 januari 1996

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 11, eerste, derde en vierde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage 1 bijgevoegde besluit van de Sociale Verzekeringsbank van 27 oktober 1995 inzake de vaststelling van het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering. Dit percentage wordt voor het jaar 1996 vastgesteld op 15,40.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage 2 bijgevoegde besluit van de Sociale Verzekeringsbank van 27 oktober 1995 inzake de vaststelling van het premiepercentage voor de algemene weduwen- en wezenverzekering. Dit percentage wordt voor het jaar 1996 vastgesteld op 1,70.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage 3 bijgevoegde besluit van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming van 21 juni 1995 inzake de vaststelling van het premiepercentage voor de algemene arbeidsongeschikt-heidsverzekering. Dit percentage wordt voor het jaar 1996 vastgesteld op 6,70.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

’s-Gravenhage, 21 december 1995

de

Staatssecretaris

voornoemd,

R.L.O. Linschoten

Naar boven