Vaststellingsregeling premiepercentage AWf per 1 januari 1996

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 19-05-2024.
Geldend van 01-03-1996 t/m 21-09-2004

Vaststellingsregeling premiepercentage AWf per 1 januari 1996

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 124 van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage bijgevoegde besluit van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming van 21 juni 1995 inzake de vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de Werkloosheidswet. Dit percentage wordt voor alle takken van beroep of bedrijf vastgesteld op 4,50.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

's-Gravenhage, 21 december 1995.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

R.L.O. Linschoten.

Naar boven