Vaststelling premiepercentage en franchise voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per 1 januari 1996

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-01-1996 t/m 21-09-2004

Vaststelling premiepercentage en franchise voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per 1 januari 1996

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 78, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheids-verzekering en artikel 9, derde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage 1 bijgevoegde besluit van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming van 21 juni 1995 inzake de vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit percentage wordt voor het jaar 1996 vastgesteld op 7,95.

Artikel 2

[Vervallen per 22-09-2004]

Het bedrag dat bij de berekening van het loon, waarnaar de premie ingevolge de Wet op de arbeidsongeschikt-heidsverzekering wordt geheven,

buiten aanmerking wordt gelaten, wordt voor het jaar 1996 vastgesteld op f 100,- per dag.

Artikel 3

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

’s-Gravenhage, 21 december 1995

De

Staatssecretaris

voornoemd,

R.L.O. Linschoten

Terug naar begin van de pagina