Naamswijziging DUR in LASER

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m 31-12-2004

Naamswijziging DUR in LASER

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

Met ingang van 1 januari 1996 wordt de tenaamstelling van de verzelfstandigde uitvoerende dienst ’Dienst Uitvoering Regelingen’ (DUR) vervangen door de voor de Dienst Landelijke service bij regelingen te voeren naam: LASER.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 december 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Naar boven