Mandatering bestuurs-bevoegdheden aan ambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen

Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 01-01-1996 t/m heden

Mandatering bestuurs-bevoegdheden aan ambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Besluit:

Artikel I

De ambtenaren van het Staatstoezicht op de Mijnen met volgende functies: Inspecteur-Generaal der Mijnen, plaatsvervangend Inspecteur-Generaal der Mijnen, Hoofdinspecteur en Inspecteur van het Staatstoezicht op de Mijnen zijn bevoegd tot het stellen van een eis als bedoeld in artikel 5.14:6 van het Arbeidstijdenbesluit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 1995

De Minister voornoemd,

A.P.W. Melkert

Naar boven