Wijzigingsbesluit aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (invoering WAO-conforme regeling)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 10-01-1996 t/m 31-12-2005

Besluit van 18 december 1995, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet in verband met de invoering van de Wet privatisering ABP (invoering WAO-conforme regeling)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 1995, VMP/VVU-954051, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

Gelet op artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van de Ziekenfondswet;

De Raad van State gehoord (advies van 14 december 1995, nummer W13.95.0659);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 1995 VMP/VVU-954468, uitgebracht mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Gedurende het tijdvak van 1 januari 1995 tot en met 31 december 1995 wordt voor de toepassing van artikel 4 van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet, zoals dat artikel luidde in dat tijdvak, tevens in beschouwing genomen de inhoudingen op het loon, bedoeld in paragraaf 5 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1996. Artikel III werkt terug tot en met 1 januari 1995. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1995, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 december 1995

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de negende januari 1996

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven