Archiefbesluit 1995

Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0007748
RechtsgebiedCultureel recht
OverheidsthemaCultuur, sport, vrije tijd

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
 2. Archiefregeling
 3. Archiefregeling Departement van Financiën te Londen – later: Afwikkelingsbureau van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Londen
 4. Archiefregeling historische personeelsdossiers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Archiefregeling II voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Archiefregeling III voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Archiefregeling Londens Archief
 8. Archiefregeling van de Beheerder van Nederlandsche eigendommen later de afdeling beheer van Nederlandsche eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële Raad van de ambassade der Nederlanden te Londen
 9. Archiefregeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 7 november 2011 nr. BV/DCA/2011/18957 voor het archief op het beleidsterrein Arbeidsverhoudingen
 10. Archiefregeling van het Bureau Programma Ondersteuning inclusief de Projectgroep Parlementair Onderzoek College van Toezicht Sociale Verzekeringen voor de archieven op het beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid
 11. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 12. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Verzekeringen
 13. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Voorzieningen
 14. Archiefregeling voor de archieven van de Directie van de Grootboeken der Nationale Schuld, 3% Grootboek 1946, ressorterend onder het ministerie van Financiën
 15. Archiefregeling voor de archieven van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 16. Archiefregeling voor de archieven van de Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen van het Ministerie van Financiën
 17. Archiefregeling voor de archieven van de Liquidatie van de Verwaltung Sarphatistraat (1929) 1941–1958, ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 18. Archiefregeling voor de archieven van de voormalige afdeling/directie Bewindvoering, afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering van het Ministerie van Financiën
 19. Archiefregeling voor de archieven van het Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (HERGO) te ’s-Gravenhage van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers
 20. Archiefregeling voor de archieven van het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen 1959–1966, ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 21. Archiefregeling voor de archieven van het Centraal bureau voor het Consumentenkrediet, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet, de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers
 22. Archiefregeling voor de archieven van het Grootboek Wederopbouw en het Grootboek Rijn- en Binnenvloot ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 23. Archiefregeling I voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening
 24. Basisregeling Archiefbeheer van het Stimuleringsfonds voor Architectuur
 25. Beheersregeling archiefbeheer BZ 2012
 26. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
 27. Beheersregels documentaire informatievoorziening LNV 2003
 28. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden
 29. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden 2001
 30. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden Bureau invordering
 31. Beperkende bepalingen t.a.v. de openbaarheid van archiefbescheiden
 32. Beperkende bepalingen t.a.v. openbaarheid archiefbescheiden
 33. Beperking openbaarheid archiefbescheiden Stichting Landelijke Bezettingsschade (SLB) 1942-1945 en de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL) 1946-1982
 34. Besluit archiefbeheersregels SER
 35. Besluit beheersregels archiefbescheiden HBA
 36. Besluit beheersregels archiefbescheiden HBD
 37. Besluit beheersregels Productschap Dranken archiefbescheiden 2011
 38. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Statische Archieven Overzeese Rijksdelen 1925–1980
 39. Besluit beperkende bepalingen op openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden
 40. Besluit beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden archief afdeling Kabinet 1945–1991
 41. Besluit beperkende bepalingen openbaarheid werkarchief jhr. mr. H.F. van Kinschot (overbrengen naar het Nationaal Archief)
 42. Besluit beperking openbaarheid archief Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen
 43. Besluit beperking openbaarheid archief Bureau Secretaris-generaal, inclusief taakvoorgangers en taakopvolgers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode (1922–) 1945–1998
 44. Besluit beperking openbaarheid archief Chef Technische Zaken en Materieel van de Luchtmachtstaf, enz. Ministerie van Defensie 1946–1957
 45. Besluit beperking openbaarheid archief Commando Tactische Luchtstrijdkrachten Ministerie van Defensie 1952–1979 (1997)
 46. Besluit beperking openbaarheid archief diensten Protestantse en Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht (1938) 1945–1982
 47. Besluit beperking openbaarheid archief Directie Interne Zaken en diens taakvoorgangers van het Ministerie van Economische Zaken over de periode 1951–1997 (2002)
 48. Besluit beperking openbaarheid archief directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen (1945) 1984–1995
 49. Besluit beperking openbaarheid archief Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging
 50. Besluit beperking openbaarheid archief Personeel Organisatie en Innovatie en diens taakvoorgangers van het Ministerie van Economische Zaken over de periode (1934) 1976–1997 (2004)
 51. Besluit beperking openbaarheid archief Rijksverzekeringsbank periode 1901–1956
 52. Besluit beperking openbaarheid archief Vereniging van Raden van Arbeid over de periode 1919–1988
 53. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ((militaire) onderscheidingen van het Ministerie van Defensie, (1922) 1940−1986 (1998))
 54. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (archief Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948–1984)
 55. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Luchtmachtstaf Ministerie van Defensie (1945) 1951–1986 (1996)
 56. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archieven Generale Staf/Staf Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven (1903) 1945–1972 (1979)
 57. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 58. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Beleidsterrein Dienstplicht (1947) 1954–1981 (1989))
 59. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Beleidsterrein Militair Personeel (1949) 1954–1981 (1984))
 60. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Legerraad 1945–1994)
 61. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Nederlandse militaire deelname aan de vredesoperaties UNIFIL, MFO en UNTAG van het Ministerie van Defensie, (1968) 1979–1990)
 62. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938–1939) 1941–1957 [1960]
 63. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden collectie Ordedienst/Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en andere organisaties, (1934) 1940–1947 (2003)
 64. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (1942–1946), enz.
 65. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden, 1978-1985
 66. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten en de afwikkeling daarvan, 1940–1947
 67. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea van het Ministerie van Defensie, 1950–1962
 68. Besluit beperking openbaarheid archieven Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie en Bedrijfsvereniging voor de Horeca, Pension- en Aanverwante Bedrijven
 69. Besluit beperking openbaarheid archieven bedrijfsverenigingen 2005
 70. Besluit beperking openbaarheid archieven van ‘De Samenwerking’ Bedrijfsvereniging voor de Slagers- en Vleeswaren, de Groothandel in Vlees en Pluimveeslachterijen en Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen
 71. Besluit beperking openbaarheid van bescheiden uit het archief Beleidsbureau Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 1970–1988
 72. Besluit beperking van de openbaarheid van archieven bedrijfsverenigingen
 73. Besluit HPA beheersregels archiefbescheiden akkerbouwproductschappen 2001
 74. Kaderregeling documentaire informatievoorziening SZW 2009
 75. Openbaarheid archiefbescheiden Bureau Nationale Veiligheid
 76. Overbrenging archief Kabinet Minister-President (1945-1979) naar Nationaal Archief
 77. Regeling archiefbeheer Kadaster
 78. Regeling archiefbeheer UWV
 79. Regeling archiefbeheer VWS
 80. Regeling beheer archiefbescheiden
 81. Regeling beperkende bepalingen openbaarheid archief Afdeling Financiële en Administratieve Zaken (FAZ), Financieel-economische Zaken (FEZ) en Facilitaire Zaken (1933) 1946-2005
 82. Regeling beperkende bepalingen openbaarheid van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden Pensioenraad 1913–1944
 83. Regeling beperkende bepalingen van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden (archief Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden 1952–1997)
 84. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Binnenlands Bestuur
 85. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten 1957–1984
 86. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Directoraat-Generaal Verkeer (1914) 1945–1979 (1994)
 87. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Kabinetsarchief Binnenlands Bestuur 1933–1955
 88. Regeling informatiebeheer OCW
 89. Regeling vervanging archiefbescheiden
 90. Statuut documentaire informatievoorziening Financiën, 2008
 91. Vervanging archiefbescheiden Tewerkgestelde Erkend Gewetensbezwaarden Militaire Dienst

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2010
  Artikel: 1
 2. Besluit deelname Rijk aan Regeling RHC Drents Archief
  Bijlage: bijlage
 3. Besluit informatiebeheer OPTA 2003
  Artikel: 1
 4. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier (Kabinet der Koningin)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van het Kabinet der Koningin op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 5. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier (Nationale Ombudsman)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Nationale Ombudsman op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 6. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Algemene Rekenkamer)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Algemene Rekenkamer op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 7. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Kanselarij der Nederlandse Orden)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Kanselarij der Nederlandse Orden op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 8. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Raad van State op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 9. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de tweede kamer der staten-generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK))
  Bijlage: Basisselectiedocument landbouwkwaliteit en voedselveiligheid
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: bijlage
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie vanaf 1994 (Ministerie van Defensie)
  Bijlage: Basisselectiedocument beleidsterrein ‘politie’, 1994–
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Rechtbanken)
  Bijlage: Basisselectiedocument zittende magistratuur
 21. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–
 22. Circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester
  Bijlage: Voorbeeldverordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissies, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt
 23. Instellingsbesluit Adviescommissie Versterking Randstad
  Artikel: 4
 24. Instellingsbesluit Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen
  Artikel: 8
 25. Instellingsbesluit Commissie van Wijzen inzake het herindelingsadvies Gooi- en Vechtstreek
  Artikel: 4
 26. Instellingsbesluit Consultatief Orgaan Fries 2010
  Artikel: 7
 27. Instellingsbesluit Gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies
  Artikel: 4
 28. Instellingsbesluit Interbestuurlijke taskforce gemeenten
  Artikel: 4
 29. Instellingsbesluit Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
  Artikel: 8
 30. Instellingsbesluit Stuurgroep decentralisatie Friese taal naar de provincie Fryslân
  Artikel: 4
 31. Instellingsbesluit Stuurgroep doorlichting specifieke uitkeringen
  Artikel: 4
 32. Instellingsbesluit Werkgroep en stuurgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt
  Artikel: 8
 33. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Bijlage: : Organisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 34. Regeling archiefbeheer UWV
  Artikelen: 1, 7
 35. Regeling archiefbeheer VWS
  Bijlage: 2
 36. Vaststelling selectielijst Kabinet der Koningin
  Bijlage: Inhoudsopgave
 37. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  Bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997
 38. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren over de periode 1945-1998: neerslag handelingen Wageningen Universiteit
  Bijlage: Basisselectiedocument
 39. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  Bijlage: Wie zaait, die oogst
 40. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT
 41. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beleidsterrein Monumentenzorg 1945–1990
  Bijlage: Bsd monumentenzorg 1945–1990
 42. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945–1999 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 43. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode 1945-2004
  Bijlage: Basisselectiedocument
 44. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Deviezenbeleid over de periode 1945-1981 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Ontwerp-basisselectiedocument deviezenbeleid 1945–1981
 45. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Overheidsinformatievoorziening over de periode 1945–1999
  Bijlage: Basisselectiedocument
 46. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Politie over de periode vanaf 1994 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1994–
 47. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen Stichting Nederlands Fonds voor de Film op het beleidsterrein Kunsten over de periode vanaf 1956
  Bijlage: Basisselectiedocument van het bestuur van de stichting nederlands fonds voor de film op het beleidsterrein kunsten over de periode vanaf 1956
 48. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Erasmus Universiteit Rotterdam
  Bijlage: Basisselectiedocument Studiefinanciering 1945–1994
 49. Ynstellingsbeslút Konsultatyf Orgaan Frysk 2010
  Artikel: 7
 50. Ynstellingsbeslút Stjoergroep desintralisaasje Fryske taal nei de provinsje Fryslân ta
  Artikel: 4
Terug naar begin van de pagina