Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingWVA
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0007746
RechtsgebiedBelastingrecht | Loonbelasting en premieheffing
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit verlenging recht op premievrijstelling van banenpool op grond van de voormalige Wet ter bevordering van de werkgelegenheid voor werkzoekenden die zeer langdurig werkloos zijn
 2. EZ-intrekkingsregeling 2005
 3. Regeling S&O-afdrachtvermindering
 4. Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering
 5. Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen
 6. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen
 7. Wijzigingsregeling Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk 1997
 8. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 9. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.
 10. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)
 11. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel uitleg begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij behandeling van aanvragen S&O-verklaring
 2. Beleidsregels bestuurlijke boeten S&O-afdrachtvermindering
 3. Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen
 4. Loonheffingen, loonheffing, afdrachtverminderingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Belastingplan 2010
  Artikel: VIII
 2. Beleidsregel uitleg technisch nieuwe programmatuur
  Artikel: 1
 3. Beleidsregels bestuurlijke boeten S&O-afdrachtvermindering
  Artikel: 1
 4. Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen
  Artikel: 1
 5. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019
  Artikel: 10
 6. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 7. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XL
 8. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: XVII
 9. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 31, 119
 10. Loonheffingen, loonheffing, afdrachtverminderingen
  Tekst: tekst
 11. Regeling S&O-afdrachtvermindering
  Artikel: 1
 12. Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering
  Artikel: 1
 13. Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: XV
 14. Vennootschapsbelasting, innovatiebox
  Tekst: tekst
 15. Vennootschapsbelasting, innovatiebox; artikelen 12b tot en met 12bg
  Tekst: tekst
 16. Vennootschapsbelasting, innovatiebox; vaststellingsovereenkomsten en ontbindende voorwaarde voor relevante wetswijzigingen
  Tekst: tekst
 17. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: XVI
 18. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.34a
 19. Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997
  Artikel: XVIII
 20. Wet implementatie Maritiem Arbeidsverdrag
  Artikel: V
 21. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 12ba
 22. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
  Artikel: V
 23. Wijzigingswet Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet op de inkomstenbelasting 1964
 24. Wijzigingswet Wet vermindering afdracht loonbelasting enz., (uitbreiding definitie speur- en ontwikkelingswerk en verlaging urennorm in de zelfstandigenaftrek)
 25. Wijzigingswet enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1998)
  Artikel: XIII
Terug naar begin van de pagina