Regeling geldsom visakten 1996

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m 23-01-2004

Regeling geldsom visakten 1996

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Visserijwet 1963;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De geldsom voor de verkrijging van de grote visakte bedraagt voor 1996: f 83,-. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad f 80,31 en een bijdrage verband houdende met de kosten van de uitgifte van de akten ad f 2,69.

  • 2 De geldsom voor de verkrijging van de sportvisakte bedraagt voor 1996: f 15,50. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad f 12,87 en een bijdrage verband houdende met de kosten van de uitgifte van de akten ad f 2,63.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1996.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling geldsom visakten 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

directeur-generaal

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.F. de Leeuw

Naar boven