Regeling opgave premies dienstverrichting natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2006

Regeling opgave premies dienstverrichting natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het model van de opgave, in te dienen door een verzekeraar met betrekking tot de in dienstverrichting naar Nederland gesloten overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering, bedoeld in artikel 50 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, wordt vastgesteld zoals het is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling opgave premies dienstverrichting natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn, 14 december 1995

Verzekeringskamer

A.J. Vermaat

Voorzitter Bestuur

P.J.C. Keizer

Lid Bestuur

Opgave, bedoeld in artikel 50 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekerings-bedrijf, in te dienen door natura-uitvaartverzekeraars die diensten verrichten naar Nederland

Naam natura-uitvaartverzekeraar:..............

Boekjaar:.............

Zetel:........................................................

 

Betreft dienstverrichting naar Nederland vanuit................

 

Premie x EUR 1000 ..........................................

 

Ondertekening door bestuurder.

 

Naam:

Handtekening:

..................

..................

Plaats:

Datum:

..................

..................

Deze bijlage behoort bij de regeling van 14 december 1995, nr 1.112/95-3399/3

Verzekeringskamer

A.J. Vermaat

Voorzitter Bestuur

P.J.C. Keizer

Lid Bestuur

Naar boven