Regeling toepasselijkheid Regeling training en toetsing vuurwapen-gebruik politie

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-01-1996 t/m 01-01-2005

Regeling betreffende de toepasselijkheid van de Regeling training en toetsing vuurwapengebruik politie ten aanzien van de ambtenaren van politie bij het Korps landelijke Politiediensten en de bijzondere ambtenaren van politie

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-01-2005]

De regeling training en toetsing vuurwapengebruik politie is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar van politie die werkzaam is bij het Korps landelijke politiediensten en op grond van de Bewapeningsregeling politie is uitgerust met een vuurwapen.

Artikel 2

[Vervallen per 02-01-2005]

De Regeling training en toetsing vuurwapengebruik politie is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar van politie, die krachtens artikel 43 van de Politiewet 1993 ter beschikking staat van de procureur-generaal en op grond van de Bewapeningsregeling politie is uitgerust met een vuurwapen, met dien verstande dat onder ’korpsbeheerder’ wordt verstaan de Minister van Justitie.

Artikel 3

[Vervallen per 02-01-2005]

De Regeling betreffende de toepasselijkheid van de Regeling voortgezette vuurwapenopleiding politie 1994 ten aanzien van de ambtenaren van politie bij het Korps landelijke politiediensten en de bijzondere ambtenaren van politie (nr 430271/9594/NE) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 02-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant en in het Algemeen Politieblad.

’s-Gravenhage, 13 december 1995

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina