Regeling intensieve opleidingen bbo

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-1996 t/m 30-12-2004

Regeling intensieve opleidingen bbo

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen

Gelet op artikel 12.1.2, tweede lid, jo. artikel 12.3.36, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Van de Regeling intensieve opleidingen beroepsbegeleidend onderwijs (bbo) (Uitleg OCenW-Regelingen nr. 18b van 31 augustus 1994) wordt in die zin afgeweken dat de artikelen 3, 5 en 6 buiten toepassing blijven.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Terug naar begin van de pagina