Regeling wijziging in totaalprogramma's c.q. eindtermen leerlingwezen

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-08-1996 t/m 30-12-2004

Regeling wijziging in totaalprogramma's c.q. eindtermen leerlingwezen

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 12.1.2., tweede lid, juncto artikel 12.3.23 onderscheidenlijk juncto artikel 12.3.25 van de Wet educatie en beroepsonderwijs alsmede gelet op de artikelen F.19, eerste en derde lid, en 2.14 van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs;

 • De Stichting Opleidingen Metaal (SOM) d.d. 7 juli 1995;

 • De Stichting Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Elektrotechniek (VEV) d.d. 11 mei 1995;

 • Intechnium d.d. 28 juli 1995;

 • De Stichting Grafisch Opleidings Centrum (GOC) d.d. 28 augustus 1995;

 • De Stichting Landelijk Orgaan ter bevordering van opleidingen voor de economische en administratieve beroepencategorie (ECABO) d.d. 22 juni 1995;

 • Onderwijscentrum Horeca (LO-HICT)) d.d. 31 mei 1995;

 • Stichting Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Electrotechniek (VEV) d.d. 7 augustus 1995;

 • Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW) d.d. 26 juli 1995;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van de voorschriften die ingevolge artikel F.19, eerste lid, van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, zoals die luidde op 31 december 1995, van toepassing waren gebleven, worden de totaalprogramma's van onderstaande opleidingen gewijzigd conform de bijlagen behorende bij deze regeling.

Sector Techniek

Afdeling techniek

Stichting Opleidingen Metaal (SOM)

primaire opleidingen:

· 1037 Installatiemonteur Elektro en Instrumentatie

· 1038 Onderhoudsmonteur Elektro en Instrumentatie BVE/BI-93049211 d.d. 16-07-1993 (Uitleg OenW-Regelingen 1993, nr. 18A)

Intechnium

primaire opleiding:

· 1035 Monteur koeltechnische installaties BVE/BI-93049211 d.d. 16-07-1993 (Uitleg OenW-Regelingen 1993, nr. 18A)

voortgezette opleidingen:

· 0209 Onderhoudsmonteur koeltechnische apparaten en installaties VO/WJ/LW/1-514739 d.d. 25-04-1972

· 0210 Kaderfunctionaris koeltechniek VO/WJ/LT-629837 d.d. 28-09-1984

0210 Kaderfunctionaris koeltechniek VO/WJ/LT-629837 d.d. 28-09-1984

Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW)

Voortgezette opleidingen:

· 0789 Straatmaker BVE/BI-93049211 d.d. 16-07-1993 (Uitleg OenW-Regelingen 1993, nr. 18A)

· 1094 Vakman grond-, water- en wegenbouw BVE/BI-94018835 d.d. 3-5-1994 (Uitleg OenW-regelingen 1994, nr. 13)

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De totaalprogramma's van onderstaande opleidingen die ingevolge artikel F.19, eerste lid, van de Wet op de cursorisch beroepsonderwijs van toepassing zijn gebleven, worden gewijzigd conform de bijlagen behorende bij deze regeling.

Sector Techniek

Stichting Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Elektrotechniek (VEV)

primaire opleiding:

· 1018 Monteur elektrotechnisch wikkelen (MEW) BVE/BI-93049211 d.d. 16-07-1993 (Uitleg OenW-Regelingen 1993, nr. 18A)

Sector Economie

Afdeling Administratie:

Stichting Landelijk Orgaan ter bevordering van opleidingen voor de economische en administratieve beroepencategorie (ECABO)

Primaire opleidingen:

· 1000 Afdelingssecretaresse

· 1001 Bedrijfsadministratief medewerker

· 1002 Commercieel administratief medewerker

· 1003 Medewerker beheer informatiesystemen

· 1004 Logistiek medewerker BVE/BI-93049211 d.d. 16-07-1993 (Uitleg OenW-Regelingen 1993, nr. 18A)

Voortgezette opleidingen:

· 0920 Commercieel medewerker bankbedrijf VO/BVE/BO/O-91043844 d.d. 16-12-1991 (Uitleg OenW-Regelingen

· 1081 Automatiseringsmedewerker informatievoorziening

· 1082 Directiesecretaresse BVE/BI-94018835 d.d. 3-5-1994 (Uitleg OenW-Regelingen 1994, nr. 13)

Afdeling Beveiliging:

Stichting landelijk orgaan ter bevordering van opleidingen voor de economische en administratieve beroepencategorie (Ecabo)

Primaire opleiding:

· 0903 Beveiligingsbeambte VO/BVE/BO/O-90071558 d.d. 04-09-1990 (Uitleg OenW-Regelingen 1993, nr. 18A)

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van de voorschriften, vastgesteld op grond van artikel 2.14 van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, zoals die luidde op 31 december 1995, worden de eindtermen van de onderstaande opleidingen gewijzigd conform de bijlagen bij deze regeling.

Sector Techniek

Afdeling techniek:

Stichting Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Electrotechniek (VEV)

Opleiding tot zelfstandige beroepsuitoefening:

· 7078 Eerste monteur witgoedapparaten BVE/BI-94052311 d.d. 11-01-1995 (Uitleg OCenW-Regelingen 1995, nr. 3)

Afdeling Weg- en waterbouwkunde:

Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW)

Opleiding tot zelfstandige beroepsuitoefening:

· 1085 Vakman buizenlegger BVE/BI-93097479 d.d. 11-01-1994 (Uitleg OenW-Regelingen 1994, nr. 3)

Sector Economie

Afdeling Horeca:

Onderwijscentrum Horeca (OCH)

Opleiding tot beginnende beroepsuitoefening (assistentniveau):

· 7110 Distributie-asisstent bediening en café/bar

· 7111 Produktie-assistent keuken en fast-food BVE/BI-94052311 d.d. 11-01-1995 (Uitleg OCenW-Regelingen 1995, nr. 3)

Opleidingen tot beginnende beroepsuitoefening:

· 7045 Basiskok

· 7046 Gastheer/gastvrouw BVE/BI-94052311 d.d. 11-01-1995 (Uitleg OCenW-Regelingen 1995, nr. 3)

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De eindtermen van de onderstaande opleiding worden gewijzigd conform de bijlagen bij deze regeling.

Sector Economie

Afdeling Administratie:

Stichting Landelijk Orgaan ter bevordering van opleidingen voor de economische en administratieve beroepencategorie (ECABO)

Opleiding tot zelfstandige beroepsuitoefening:

· 1084 Medewerker financieel management BVE/BI-93097479 d.d. 11-01-1994 (Uitleg OenW-Regelingen 1994, nr. 3)

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van de voorschriften die ingevolge artikel F19, derde lid, van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, zoals die luidde op 31 december 1995, van toepassing waren gebleven, worden de beroepsbenamingen van de onderstaande opleidingen als volgt gewijzigd:

Intechnium:

· 1035 primaire opleiding Monteur koeltechnische installaties wordt Monteur koudetechniek;

· 0209 voortgezette opleiding Onderhoudsmonteur koeltechnische apparaten en installaties wordt Service-monteur koudetechniek;

· 0210 voortgezette opleiding Kaderfunctionaris koeltechniek wordt Projectleider koudetechniek.

Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW):

· 1085 voortgezette opleiding Vakman buizenlegger wordt Buizenlegger

· 1094 voortgezette opleiding Vakman grond-, water- en wegenbouw wordt:

 • Wegenwerker;

 • Rioleringswerker;

 • Waterbouwer.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van de voorschriften, vastgesteld krachtens artikel 2.14 van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, zoals die luidde op 31 december 1995, worden de beroepsbenamingen van onderstaande opleidingen als volgt gewijzigd:

Onderwijscentrum Horeca:

· 7110 distributie-assistent bediening en café/bar en

· 7111 produktie-assistent keuken en fast-food worden gewijzigd in Horeca- assistent.

· 7045 Basiskok wordt Kok.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal, met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.

Van deze plaatsing en ter inzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang 1 augustus 1996, met uitzondering van de artikelen 2 en 4, die in werking treden met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, en terugwerken tot en met 1 augustus 1995.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven