Beleidsregeling voor de acceptatie van luchtvaartuigen, aanverwante produkten en onderdelen

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m heden

Beleidsregeling voor de acceptatie van luchtvaartuigen, aanverwante produkten en onderdelen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 72, tweede lid, artikel 73, eerste lid, artikel 74, tweede lid, artikel 76, eerste lid, artikel 77, tweede lid, en artikel 93 van de Regeling Toezicht Luchtvaart;

Maakt bekend:

Artikel 1

Voor het ontwerpen, het produceren, het beoordelen van de luchtwaardigheid, het afgeven en accepteren van type-certificaten en bewijzen van luchtwaardigheid van luchtvaartuigen, aanverwante produkten en onderdelen worden op verzoek van de aanvrager de procedures toegepast uit JAR-21 zoals gepubliceerd door de Joint Aviation Authorities.

Artikel 2

Deze beleidsregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996, werkt terug tot en met 1 januari 1995 en wordt met toelichting in de Staatscourant gepubliceerd.

Artikel 3

Deze beleidsregeling wordt aangehaald als: Beleidsregeling voor de acceptatie van luchtvaartuigen, aanverwante produkten en onderdelen.

’s-Gravenhage, 5 december 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven