40.000 banen-regeling 1996

Geldend van 01-01-1996 t/m heden

40.000 banen-regeling 1996

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Binnenlandse Zaken,

Besluiten:

Artikel III

Met betrekking tot arbeidsplaatsen die gerealiseerd zijn op basis van de Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen 1995, zoals die luidde op 31 december 1995, blijven de artikelen 10 tot en met 12 van die regeling van kracht.

Artikel IV

Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel I, onder F, ten eerste, onder c, in werking met ingang van 1 januari 1996.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 december 1995

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.P.W. Melkert

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Terug naar begin van de pagina