Vaststellingsregeling normvergoeding materiële exploitatie afdelingen vhbo en havo/mbo

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 01-01-1996 t/m 30-12-2004

Vaststellingsregeling normvergoeding materiële exploitatie afdelingen vhbo en havo/mbo

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 12.1.2, tweede lid, jo artikel 12.3.25, derde en vierde lid en artikel 12.3.36, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van artikel 7 van de Regeling bekostiging v.h.b.o. en h.a.v.o./m.b.o. (Uitleg OCenW-Regelingen van 17 mei 1995 nr. 13) bedraagt de gebruikersvergoeding voor een afdeling vhbo en een afdeling havo/mbo f 737,- per kalenderjaar.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in Uitleg OCenW-Regelingen. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven