Wet belasting zware motorrijtuigen

Geldend van 01-09-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingWbzm
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0007678
RechtsgebiedBelastingrecht | Milieubelasting
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015
 2. Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020
 3. Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen
 4. Uitvoeringsregeling belasting zware motorrijtuigen
 5. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 6. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 7. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 8. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Motorrijtuigenbelasting: motorrijtuigen ingericht en uitsluitend bestemd voor het gebruik als vuilniswagen, belasting zware motorrijtuigen: huisvuilauto's
 2. Toepassing Wet Belasting zware motorrijtuigen
 3. Vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting en de belasting zware motorrijtuigen voor motorrijtuigen voor de wegenbouw

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
  Structuurtekst: structuurtekst
 2. Besluit uitstel differentiatie eurovignet
  Enig-artikel: enig-artikel
 3. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 4. Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen
  Artikel: 2
 5. Uitvoeringsregeling belasting zware motorrijtuigen
  Artikel: 2
 6. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 42
 7. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten (uitvoering van verordening (EU) 2018/858 en andere besluiten van de Europese Unie betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Uitvoeringswet verordening (EU) 2018/858))
  Artikel: III
Terug naar begin van de pagina