Bekendmaking beleidswijziging rondvluchtvergunningen ex art. 16b van de Luchtvaartwet

Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 14-12-1995 t/m heden

Bekendmaking beleidswijziging rondvluchtvergunningen ex art. 16b van de Luchtvaartwet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 16b van de Luchtvaartwet;

Maakt bekend:

Artikel 1

De geldigheidsduur van een rondvluchtenvergunning wordt bepaald op 5 jaar, met uitzondering van de eerste afgifte, welke een geldigheidsduur zal krijgen van 1 jaar. Bij verlenging van deze eerste vergunning zal vervolgens een geldigheidsduur van 5 jaar worden gehanteerd.

Op verzoek van de aanvrager kan een kortere geldigheidsduur dan 5 jaar worden aangehouden;

Artikel 2

Het vereiste van een verklaring van geen bezwaar van de havenmeester bij de aanvraag van een rondvluchtenvergunning vervalt.

Deze beleidsregels zullen met toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd. Zij zullen in werking treden met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
Namens deze,
het

Hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken van de Rijksluchtvaartdienst,

J.S. van Dam

Naar boven