Wijziging Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering en Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m 31-12-2005

Wijziging Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering en Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en artikel 5, tweede lid, van het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden;

Gezien het advies van de Ziekenfonds-raad (advies van 28 september 1995, SGZ/39905/95) en het advies van Zorgverzekeraars Nederland (advies van 15 september 1995, V/250/95/Be/Ok)

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit vergoedingen particulier verzekerden.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Een verzekerde ingevolge de Ziekenfondswet bij wie uiterlijk op 31 december 1995 een tandheelkundig implantaat is aangebracht, dat dient ter bevestiging van een uitneembare prothese, behoudt aanspraak op verstrekking van die prothese overeenkomstig de op 31 december 1995 geldende wettelijke voorschriften.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Naar boven