Opschorting grondbankregeling 1996

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m 23-01-2004

Opschorting grondbankregeling 1996

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 3 van het Besluit grondbankstelsel;

Besluit:

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Met ingang van 1 januari 1996 kunnen tot 1 januari 1997 in de gevallen bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, van het Besluit grondbankstelsel geen aanvragen voor uitgifte in erfpacht van landbouwgrond als bedoeld in artikel 2 van dat besluit worden ingediend.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 november 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven