Wijziging Bekendmaking 1995 op grond Bijdrageregeling milieuvriendelijke vervoertechnieken

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-1996 t/m heden

Wijziging Bekendmaking 1995 op grond Bijdrageregeling milieuvriendelijke vervoertechnieken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van de Bijdrageregeling milieuvriendelijke vervoertechnieken;

Maakt bekend:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Bekendmaking ingevolge Bijdrageregeling milieuvriendelijke vervoertechnieken van 16 augustus 1995, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 25 augustus 1995 (nr. 164).]

Artikel II

  • 1 Deze bekendmaking werkt terug tot en met 25 augustus 1995.

  • 2 In afwijking van artikel 7, eerste lid, onder b van de Bekendmaking van 16 augustus 1995 kan een aanvraag worden ingediend vier weken na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze bekendmaking is geplaatst, indien de typegoedkeuring is verleend vóór 25 augustus 1995.

    Deze bekendmaking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven