Regeling toezicht BIG

[Regeling vervallen per 01-08-2018.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-12-1995 t/m 31-07-2018

Regeling toezicht BIG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 86 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2018]

De hoofdinspecteurs, de inspecteurs en de onder hun bevelen werkzame ambtenaren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn belast met het toezicht, bedoeld in artikel 86 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 1995.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toezicht BIG.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven